Föreläsningar & teoretiska kurser

Ska jag ge hästen mineraler också eller räcker det med att den får havre? Ska jag välja hö eller hösilage? Vad betyder BLUP egentligen? Är det rätt att avla på en häst som har sommareksem?

Oavsett om du är tävlingsryttaren eller tycker om skogsturer är hästens välmående det som kommer i första hand och viktigt för att hästen ska kunna prestera sitt bästa oavsett miljö. Med en ökad förståelse för t.ex. hästens fodersmältning kommer du att kunna tillgodose din hästs behov på allra bästa sätt vad det gäller val av foder.

Dra ihop stallgänget eller föreningen för en förelänsning inom något ämne som intresserar er. Det går också att göra ett upplägg med flera träffar och har då möjlighet till fördjupning i det valda ämnesområdet. Exempel på ämnesområde kan vara: Foder, avel eller hästens beteende. I de teoretiska kurserna kan även praktiska moment läggas in.